Polska Jasienicy

odcinek 3

Polska Jasienicy - Tajny współpracownik: żona

W trzeciej odsłonie autorzy dokumentu dochodzą do wyjątkowo bolesnego etapu życia Jasienicy. Inwigilacja pisarza była bezprecedensowa nawet w PRL. SB nie tylko go podsłuchiwało i kontrolowało jego korespondencję, ale wprowadziło w jego otoczenie agenta-kobietę, która została jego żoną i aż do jego śmierci systematycznie pisała na swego męża donosy. Ostatnim zaś akordem tej trzymającej w napięciu trylogii, jest proces, który wdowie po Jasienicy - Zofii Neny O’Bretenny, wytoczyła jego córka – Ewa Beynar.