Player Extra

Player extra shorts

Między Moniką i Kamilem doszło do pocałunku. Kamil nie miał jednak zamiaru ujawniać tego co się stało reszcie mieszkańców. Co więcej, ułożył plan działania. Fragment programu "Hotel Paradise".