Nowa Maja w ogrodzie

sezon 4 odcinek 3

Nowa Maja w ogrodzie 4

Odwiedzamy okolice Gorlic na południu Polski, nieco dziką krainę, z zielonymi łąkami, malowniczymi rzekami i jeziorami… W Uściu Gorlickim znajduje się ogród leżący na Małopolskim Szlaku Ogrodów, czyli założeń udostępnianych zwiedzającym. Ogród stworzyła rodzina państwa Mazurów i nazwali go Mazurówką. Malowniczo ukształtowany teren ma punkty widokowe na góry, altanę ze ścianami z wysokich traw ozdobnych, szereg oczek wodnych, labirynt grabowy. Żywopłoty i przesłony stanowią ważny element kompozycyjny ogrodu. Właściciel Mazurówki podaje sposób jak sadzić rośliny i zakładać rabaty na ciężkiej ilastej glebie.