Nie do wiary

sezon 1 odcinek 264

Nie do wiary

Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej działacze polskiego podziemia podjęli próby odzyskania przynajmniej części dziedzictwa narodowego zagrabionego przez okupantów. W tym celu została powołana specjalna komórka konspiracyjna. Jej założycielem był przedwojenny minister przemysłu i handlu Antoni Olszewski. Skuteczność tej grupy opierała się na współpracy z archiwistami i muzealnikami zatrudnionymi przez Niemców. Niebagatelną rolę odegrali też polscy kolejarze, którzy przekazywali relacje dotyczące tras przewozu cennych ładunków. Dzięki stworzeniu tej siatki wywiadowczej, po wojnie możliwym stało się drobiazgowe odtworzenie dróg i sposobu wywozu dużej części wykradzionych dzieł sztuki. Informacje te umożliwiły podjęcie próby ich odnalezienia. W tym odcinku o zaginionym obrazie z kolekcji Czartoryskich.