Miasto Kobiet

sezon 13 odcinek 3

Miasto Kobiet 13

BŁĘDY LEKARSKIE Czy błędy popełniane przez lekarzy i personel medyczny są zamiatane pod dywan? Czy lekarz ma prawo do błędu? Jak funkcjonuje system odszkodowań w Polsce? O głos w dyskusji poprosiliśmy ofiary błędów medycznych, a także Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. INTERCYZA – ZA CZY PRZECIW? Intercyza to termin, która wzbudza wiele kontrowersji wśród przyszłych małżonków. W dalszej części programu zastanowimy się, czy sporządzenie jej oznacza zachowanie zdrowego rozsądku, czy brak zaufania do partnera.