Magazyn Prolog

Magazyn Prolog

Rozmowa z Justyną Kopińską, jedną z najlepszych polskich reportażystek, w związku z premierą jej najnowszej książki. "Obłęd" to fabularyzowany reportaż, którego akcja dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, gdzie realia życia pacjentów jako żywo przypominają obraz nakreślony w słynnym przez Kena Keseya w "Locie nad kukułczym gniazdem".