Efekt Domina

sezon 1 odcinek 6

Efekt domina

Plac zabaw to nowo powstała część Karin Resource Centre - prowadzonego przez Childcare and Development Organisation Uganda ośrodka dla byłych dzieci żołnierzy. Organizacja, przy wsparciu Kulczyk Foundation, stworzyła w ten sposób kolejny element bezpiecznej przystani dla dzieci - ofiar konfliktu oraz ich rodzin.

Zabawa w przestrzeni placu jest tutaj jednym z narzędzi pracy edukacyjno-rozwojowej, pozwalającym, dzięki połączeniu terapii z zabawą przyczynić się do resocjalizacji dzieci oraz jeszcze skuteczniej łagodzić traumę, uczy swoich podopiecznych zasad funkcjonowania w myśl zasady wzajemnego szacunku, życzliwości i pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Dominika Kulczyk osobiście monitorowała budowę placu zabaw w lutym 2014 r. oraz zapoznawała się z projektami realizowanymi w Karin Resource Center. Ośrodek już teraz organizuje zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności twórcze – kursy rzemiosła, tańca i koło teatralne.

W przyszłości Karin Resource Center chce, także przy pomocy wolontariuszy z Polski, rozszerzać działania obejmując nimi większe grono potrzebujących. Konieczna jest do tego inwestycja w infrastrukturę ośrodka, w tym zakup wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz zainstalowanie paneli słonecznych, które pozwolą zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej.