Efekt Domina

sezon 1 odcinek 4

Efekt domina

Ważnym zadaniem jest wspieranie tzw. Dzieci Ulicy w Gruzji w kierunku zmiany ich dotychczasowego trybu życia. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, doświadczający wykluczenia społecznego, braku należytej opieki ze strony dorosłych oraz cierpiący skrajne ubóstwo.

Wśród wychowanków znajdują się również ofiary przemocy i stresu pourazowego. Prowadzone działania polegają m. in. na organizowaniu zróżnicowanych szkoleń, tj. w zakresie szycia, fryzjerstwa, obsługi komputera czy obróbki drewna, a także na uzupełnianiu podstawowych braków w edukacji. Zadaniem wychowawców jest mobilizowanie do regularnych pogadanek i dyskusji pomagających zrozumieć konsekwencje nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz uprawiania prostytucji.

Partnerem projektu jest Caritas Gruzja, który działa w tamtejszym regionie od 1997 r. Centrum Dziennego Pobytu oferuje ciepłe posiłki, możliwość skorzystania z prysznica czy wyprania ubrań. Ośrodek ma charakter otwarty, odwiedzający mogą więc korzystać z pomocy o dowolnej porze bez dodatkowych zobowiązań. Centrum oferuje także pomoc medyczną i psychologiczną, w formie terapii indywidualnej bądź grupowej.