Andrzej Sołtysik

Andrzej Sołtysik 2

Nagość w filmie zawsze rodzi pytanie, czy jest ona tylko środkiem artystycznym, czy służy zaspokojeniu pospolitych podniet. Analizując klasyczne sceny kina, Andrzej Sołtysik rozważa te kwestie w rozmowie z aktorkami młodego pokolenia - Martą Nieradkiewicz i Agnieszką Żulewską.