Wrogi Świat

sezon 1

Hostile Planet - Season 1 Episode 2 - Grasslands

Co charakteryzuje prerie i sawanny? Powodzie, pożary, mróz, upał, przeplatające się okresy głodu i dostatku... Życie w tych warunkach, nie jest tak łatwe, jak się wydaje.