Świat z góry

sezon 3

The World From Above

Podróż rozpocznie się od Leipzig, następnie przebiegnie przez Colditz Castle, Freiberg, Meissen, Dresden, Pirna oraz Königstein Castle. 07.10.1989 roku przez Plauen przetoczyła się fala demonstracji. Był to początek procesu zjednoczenia Niemiec po 40 latach podziału. To miejsce było też pierwszym miastem byłego NRD, gdzie otwarto znaną na świecie restaurację. Dowiedz się, jakie piętno na południowej Saksonii odcisnęła demokracja ludowa.