Świat z góry

sezon 2

The World From Above

Podróż rozpoczyna się w Spearfish, następnie biegnie przez Black Hills National Forest, Deadwood, Sturgis, Rapid City oraz Mount Rushmore. Nazwa stanu Dakota pochodzi od plemion indiańskich zwanych Dakotami. Dużą część tego miejsca zajmują pastwiska, na których w XIX w. zaczęto wypasać bydło. Można tu też spotkać stada bizonów. Żubry amerykańskie, to współcześnie największe ssaki Ameryki Północnej.