Świat z góry

sezon 4

The World From Above

Wybrzeże Jurajskie, wysiedlona wioska, zamek Wilhelma Zdobywcy i pogańskie święte kręgi - zobacz jedne z najpiękniejszych elementów krajobrazu Wielkiej Brytanii.