Świat z góry

sezon 9

The World From Above

Tym razem, podróż rozpocznie się w miejscu, w którym znajduje się Zamek Berkeley. Odkryjesz Gloucester z piękną gotycką katedra. Dowiesz się, gdzie spoczęła ostatnia żona Henryka VIII.