Superskały. Historia wykuta w kamieniu

sezon 1 odcinek 4

Top Of The Rocks, A Journey Made Of Stone ep. 4

Skały to nieodłączny element krajobrazu. Ulegają nieustannym, choć na ogół powolnym przemianom na skutek erozji i ruchów tektonicznych. Czego możemy dowiedzieć się o historii Ziemi i zamieszkujących ją organizmów, badając skały takie jak granit, glina, piaskowiec, wapień i bazalt? Jakie znaczenie mają one dla życia roślin i zwierząt oraz rozwoju cywilizacji w różnych zakątkach