Raj na Ziemi - ostatnia nadzieja

sezon 1

Hotspots: The Last Hope - 4

Jednym z największych gorących punktów bioróżnorodności na świecie jest wybrzeże Morza Śródziemnego. To rozległe terytorium, na którym powstały najstarsze cywilizacje. Region też widział niszczycielskie działania człowieka. W ostatnim stuleciu, spowodowały one dramatyczne szkody w środowisku naturalnym. Wyginęło co najmniej 16 gatunków, dla których obszar Morza Śródziemnego był domem.