Polska z góry

sezon 2

Polska z góry

Gdy zastanowić się nad stereotypowym obrazem Wielkopolski, rzadko przychodzą na myśl turystyczne walory regionu. Często zapomina się, że historia wyposażyła Wielkopolskę w najważniejsze pamiątki naszej kultury materialnej – nawarstwioną przez stulecia wybitną architekturę, piękne rzeki i liczne pojezierza. Tu też znajduje się Poznań, który jest drugim po Warszawie największym, pod względem wytwarzanego PKB ośrodkiem w Polsce.