Polska z góry

sezon 2

Polska z góry

Największy z polskich parków narodowych mieści się w kotlinie Biebrzy, pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Biebrzański Park Narodowy jest unikatowym na skalę europejską zespołem torfowiskowo-bagiennym. To cenne lęgowisko dla blisko 300 przedstawicieli fauny i dom dla największych ssaków Polski.