Polska z góry

sezon 2

Polska z góry

Pogranicze Wielkopolski i Dolnego Śląska przez wiele lat stanowiło obszar rywalizacji, wyznaczało podział zaborów i podziałów kulturowych. Tereny te łączyły jednak słabo urodzajne gleby nizin środkowoeuropejskich, które nie sprzyjały zakładaniu miast.