Polska z góry

sezon 2

Polska z góry

Tereny wokół ujścia wody do Bałtyku przypominają Holandię. Wisła kończy swój bieg na terenach depresyjnych ciągnących się od Gdańska po Elbląg. Delta Wisły oferuje żyzne gleby, jedne z najpiękniejszych plaż i dobry klimat.