Polska z góry

sezon 2

Polska z góry

System twierdz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zwany Orlimi Gniazdami, bierze swoją nazwę z podobieństwa do wysoko umiejscowionych, niedostępnych ptasich gniazd. Orzeł oraz gniazdo to symbole Piastów, a co za tym idzie – Polski. Kazimierz Wielki ulokował zamki na długim, wyniesionym paśmie granicznym między małopolską, a należącym do Czechów Śląskiem, jako obronę przed zakusami wojsk Jana Luksemburskiego i jego następców. Podążaj szlakiem Orlich Gniazd z nowej perspektywy – lotu ptaka!