Polska z góry

sezon 2

Polska z góry

Rozciąga się w ramionach dwóch rzek: od Bugu na wschodzie po urokliwe krajobrazy małopolskiego przełomu Wisły. Środkiem wyżyny płyną jeszcze Wieprz i przecinająca Lublin rzeka Bystrzyca. Cały obszar jest ważnym rolniczo regionem Polski. Występujące tu czarnoziemy należą do kategorii najbardziej żyznych, naturalnych gleb na świecie. Poszukujący kontaktu z naturą odnajdą tu dolinę wąwozów lessowych i liczne parki krajobrazowe. Na odwiedzających czekają też kurortowe nadwiślańskie miasteczka, ale i wielkomiejski Lublin z wieloma zabytkami.