Pałace dla ludu

sezon 1

Palace for the People

Jak Sekretarz Generalny Nicolae Ceaușescu wyrażał swą nienawiść do burżuazji? Planując powstanie niewyobrażalnego monstrum. Podczas budowy pałacu zniszczono i oczyszczono 1/3 starego Bukaresztu. Ponad 40 tys. ludzi straciło domy. Nigdy wcześniej i później nie zanotowano zniszczenia tkanki miejskiej w takiej skali w czasie pokoju.