Niezwykłe zmysły zwierząt

sezon 1

Super Senses

Niektóre zwierzęta cieszą się nadludzkimi zdolnościami percepcji, wykrywają pola magnetyczne i elektryczne lub promieniowanie podczerwone. Istnieje ogromne spektrum informacji, które umykają człowiekowi. By móc je rejestrować i przetwarzać pogrzebana nam zaawansowana aparatura, podczas gdy zwierzętom przychodzi to naturalnie. W tym odcinku, poznasz stworzenia obdarzone nadludzkimi zdolnościami.

Jak zwierzęta w fenomenalny sposób rozwinęły niektóre ze swych zmysłów. Dlaczego węże mają rozdwojone języki? Po co słoniom takie duże uszy? Dlaczego ćmy mają czułki, które wyglądają jak pióra? Te i inne szczególne cechy wykształciły się nie bez powodu. Ich zadaniem jest pomóc zwierzętom komunikować się między sobą, zdobyć pożywienie i przetrwać.