Listy królowej Wiktorii

Surowa monarchini czy jednak wrażliwa kobieta? Twórcy dokumentu prezentują nieznane dotąd listy brytyjskiej władczyni i próbują odpowiedzieć na pytanie: jaka naprawdę była królowa Wiktoria? Nieznane dotąd listy królowej Wiktorii ujawniły jej zupełnie nowe oblicze. Monarchini, która dotąd uważana była za sztywną i niezwykle chłodną w obyciu, w swojej korespondencji jawi się jako osoba wrażliwa i skłonna do czułości. „Listy królowej Wiktorii” to niezwykle ciekawe historyczne śledztwo odsłaniające nieznane dotąd fakty na temat życia słynnej władczyni.

Listy kr\u00F3lowej Wiktoriisezon 1 odcinek 2 Listy kr\u00F3lowej Wiktorii - 2: Uwolnienie si\u0119 spod wp\u0142yw\u00F3w Listy kr\u00F3lowej Wiktoriisezon 1 odcinek 1 Listy kr\u00F3lowej Wiktorii - 1: Monarchini pozbawiona swob\u00F3d