Empatia - inteligencja ludzkiego serca

Zauważalna już u małych dzieci, odróżniająca ludzi od zwierząt i stanowiąca istotę społeczeństwa – empatia, umiejętność, bez której nie mógłby istnieć świat. Czy da się ją naukowo zbadać i opisać? To dzięki niej ludzie odczuwają przyjemność z pomagania sobie nawzajem i robienia rzeczy razem. Jak działa ten zadziwiający mechanizm, który w dużej mierze odpowiada za rozwój cywilizacji? Dokument „Empatia - inteligencja ludzkiego serca” sięga w głąb nauki i konfrontuje ze sobą podejścia wywodzące się zarówno z dziedziny filozofii, psychologii czy neurologii, a także nauk przyrodniczych. Będziesz mógł na własne oczy zobaczyć, co dzieje się w mózgu człowieka, który doświadcza empatii. Szereg światowej klasy ekspertów z Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Włoszech wyjaśni dodatkowo całą złożoność tych niezwykle ciekawych procesów.