Armia Czerwona

Autorzy dokumentu konfrontują je z rzeczywistością, śledząc historię i ewolucję Armii Czerwonej na przestrzeni kilku dziesięcioleci.

Armia Czerwona - opis programu

Armia Czerwona była jednym z fundamentów Związku Radzieckiego, a także symbolem wyzwolenia i opresji, powodem dumy i wstydu, podziwu i strachu. Narosło wokół niej wiele fałszywych wyobrażeń, będących efektem propagandy i braku dostępu do informacji.

Armia Czerwona - gdzie oglądać?

Program dostępny online na platformie VOD player.pl.

Armia Czerwona, sezon 1, odcinek 2 Armia Czerwona, sezon 1, odcinek 1