Żywie Biełaruś!

ZYWIE BELARUS (AKA. VIVA BELARUS!)

Od 15 lat dyktaturę na Białorusi sprawuje Aleksandr Łukaszenka. 23-letni Miron nie interesuje się polityką, ale koncert jego "apolitycznego" zespołu rockowego staje się zarzewiem antyrządowej manifestacji. Miron zostaje za karę powołany na 15 miesięcy do wojska, bo zdaniem władz "wzniecił niepokoje polityczne wśród młodzieży". A jest to dopiero początek represji... Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Wiaczorki, działacza białoruskiej opozycji.