Wikingowie i potężne miecze

Secrets of The Viking Sword

Wikingowie słynęli z siły i odwagi. Ale tylko niektórzy mogli walczyć wspaniałymi mieczami, które były arcydziełami sztuki mieczniczej.