Uniwersytet Sing Sing

THE UNIVERSITY OF SING SING

„O czym śnią osadzeni?” To pytanie sformułowane przez afroamerykańskiego poetę Langstona Hughesa jest motterm filmu dokumentalnego opowiadającego o działalności Hudson Link, prywatnej fundacji, której celem jest kształcenie więźniów osadzonych w zakładzie o zaostrzonym rygorze Sing Sing. Fundacja prowadzi kursy na poziomie college’u, a kończący je więźniowie otrzymują dyplom poświadczający ich wykształcenie. Jak mówią ich profesorowie, przestają być po prostu więźniami, a stają się wykształconymi ludźmi o szerokich horyzontach. Więzienie Sing Sing to położony niedaleko Nowego Jorku zakład o zaostrzonym rygorze, w którym przebywa około 1700 osadzonych. Część z nich bierze udział w kursach organizowanych przez fundację Hudson Link Rozmowy z nauczycielami współpracującymi z fundacją, więźniami Sing Sing i ich rodzinami pozwalają poznać prawdziwą wartość wykształcenia. Zdobycie dyplomu jest dla wielu osadzonych szansą na nowe życie i możliwością pozbycia się stygmatu bycia więźniem. Opowiadający ich pełne nadziei i inspiracji historie wyreżyserował Tim Skousen (Zero Percent).