Towarzysz podróży

FELLOW TRAVELER

Hollywood w latach 1950-tych. Scenarzysta Asa Kaufman otwarcie przyznaje się do swoich pro-komunistycznych sympatii i jest świadomy, że już niedługo zostanie zmuszony do złożenia zeznań przed komisją badającą &qout;anty-amerykańską&qout; działalność. Ponieważ w Hollywood nie ma już dla niego pracy, postanawia przeprowadzić się do Anglii, gdzie zostaje zatrudniony na stanowisku scenarzysty przez twórców telewizyjnego programu dla dzieci.