To umiem, a tego nie

I CAN'T DO THIS BUT I CAN DO THAT

Abby jest jednym z ponad dwóch milionów dzieci uczęszczających do szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych, którym nauka sprawia wielkie trudności. Dziewczynka nienawidziła czytać i miała problemy z samoakceptacją. Kiedy jednak otrzymała specjalistyczną pomoc w walce z dysleksją, jej życie się zmieniło. Abby nie tylko już radzi sobie z czytaniem, ale też odkrywa w sobie nowe talenty. Wróciła jej wiara w siebie i we własne możliwości. Podobne historie przytacza kolejne siedmioro dzieci. Mimo pewnych braków rozwojowych, które uniemożliwiają im osiąganie sukcesów w matematyce czy innych dziedzinach wiedzy, z całych sił starają się cieszyć się życiem i rozwijać nowe umiejętności. Pokrzepiający dokument, który pomaga przywrócić dzieciom mającym problemy w nauce wiarę we własne możliwości.