Świadek oskarżenia

INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL

Spokojnie życie rodziny McMartinów ulega drastycznej zmianie, kiedy rodzice zostają oskarżeni o molestowanie dzieci. Małżeństwo McMartinów prowadzi domowe przedszkole. Pewnego dnia, domorosły ekspert od molestowania nagrywa niepokojące opowieści przedszkolaków o czynach, jakich rzekomo dopuszczają się na nich dorośli. Dziesięć lat po rozpoczęciu głośnego procesu, nazwiska McMartin i Buckey nadal wzbudzają ogromne emocje, przypominając o sprawie, w której główną rolę odgrywały nieszczęśliwe sploty okoliczności i wielkie osobowości. Najdłuższy w historii amerykańskiego sądownictwa proces w sprawie przedszkola McMartinów trwał sześć lat i kosztował podatników ponad 16 milionów dolarów. W chwili zamknięcia sprawy w 1990 roku nie osiągnięto porozumienia w sprawie werdyktu i wycofano wszystkie oskarżenia..