Robin Hood

ROBIN HOOD

Robin Hood razem ze swoimi towarzyszami prowadzi prywatną wojnę w Lesie Sherwoodzkim. Do drużyny Robina należą m.in. Mały John, Will Scarlett, Duży Miller i jowialny "braciszek" Tuck. Żaden z nich jednak nie wie, że w rzeczywistości ich dowódca jest możnowładcą i nazywa się Sir Robert Hode. Arystokratyczne pochodzenie nie przeszkadza jednak Robinowi stawać w obronie najuboższych. Jego głównymi przeciwnikami są okrutni wyzyskiwacze, Sir Miles Folcanet i baron Roger Daguerre. Nieuchwytny Robin ma jednak jeden słaby punkt - kocha piękną Marian, której osoba staje się kartą przetargową w rękach jego przeciwników.

Robin Hood - gdzie oglądać?

Film dostępny jest online w serwisie VOD player.