Przehandlować Niemców

PASAPORT DE GERMANIA (AKA. TRADING GERMA

Niemcy mieszkali na terenie rumuńskich regionów Transylwanii i Banatu od setek lat. Przetrwawszy liczne klęski żywiołowe i zawirowania historii, dobrze zasymilowali się z lokalną ludnością. Niespodziewanie w czasie Zimnej Wojny zaczęli masowo znikać. Okazało się, że w wyniku dokładnie zaplanowanej akcji zostali internowani i sprzedani do Niemiec Zachodnich. W czasie trwania akcji sprzedano ponad 250 000 osób. Sprzedaż Rumunów narodowości niemieckiej to jeden z najbardziej szokujących przypadków handlu ludźmi w Europie po drugiej wojnie światowej. Film Georgescu Răzvana (Testimony), reżysera, który w swojej twórczości zajmuje się rozliczaniem Rumunów z ich historii, przedstawia losy osób, które zostały sprzedane w wyniku tajnej umowy między władzami Rumunii a rządem RFN. Jak fakt, że w tak przedmiotowy sposób potraktowano ich ludzką godność, wpłynął na ich późniejsze życie? Z jakimi problemami muszą się zmagać? Obraz produkcji HBO Europe prezentuje psychologiczne, etyczne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje tego zjawiska.