Pasja, cz. 1

THE PASSION (PART 1 OF 2)

Jest to trudny okres dla strażników prawa – Poncjusza Piłata i arcykapłana Kajfasza. Przyjazd Jezusa, kaznodziei z Galilei, który wjeżdża do miasta na ośle przez Wschodnią Bramę, wzbudza w ludziach wielkie nadzieje. Spełniają się przepowiednie przyjścia Mesjasza. Dla apostołów, nadchodzi długo wyczekiwana chwila. Żaden z nich nie podejrzewa jednak, jak doniosłej wagi czekają ich wydarzenia. Kajfasz coraz bardziej obawia się, że nauki Jezusa wzbudzą społeczne niepokoje i sprowokują reakcję Rzymian. Chrystus zaczyna zagrażać pozycji samej Świątyni, co przesądza o jego dalszym losie. Kiedy Jezus wyjaśnia apostołom, co czeka go w przyszłości, Kajfasz zwołuje radę, by dokonać ważnego wyboru. Ostateczna decyzja zostaje podjęta przed świętem Paschy. Judasz znajduje się w sytuacji bez wyjścia.