Pamiętniki z Oslo

THE OSLO DIARIES

Dokument przedstawiający kulisy tajnych rozmów, które doprowadziły do podpisania izraelsko-palestyńskich Porozumień z Oslo.

„Pamiętniki z Oslo” – streszczenie

W 1992 roku stosunki izraelsko-palestyńskie praktycznie nie istniały, a każda próba komunikacji była karana więzieniem. W tym czasie niewielka grupa Izraelczyków i Palestyńczyków potajemnie i niezgodnie z prawem zebrała się w Oslo. Mimo że spotkania przyczyniły się do zawarcia Porozumień z Oslo i zmieniły Bliski Wschód na zawsze, nigdy nie zostały oficjalnie usankcjonowane, a pamięć po nich została zapisana jedynie w prywatnych dziennikach osób biorących udział w negocjacjach.

Reżyserzy Mor Loushy i Daniel Sivan próbują odtworzyć 1100 dni tajnych rozmów na podstawie wspomnień ich uczestników.

„Pamiętniki z Oslo” – gdzie obejrzeć?

Dokument jest dostępny online w serwisie VOD player.