Na planie filmu Agnieszki Holland "Gorejący krzew"

MAKING OF BURNING BUSH

W 1969 roku Agnieszka Holland, jedna z najbardziej znanych polskich reżyserek, nakręciła ten film z osobistej perspektywy. Relacja z planu zawiera ekskluzywne wywiady z twórcami „Gorejącego krzewu”, występującymi w nim aktorami oraz przedstawia tło historyczne zaprezentowanych przez Holland wydarzeń.