Martin Luther King: Prorok na pustyni

KING IN THE WILDERNESS

Martin Luther King był aktywistą, który w 1964 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Działał na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej w USA. 4 kwietnia 1968 roku zginął z rąk przeciwników politycznych. Dokument pokazuje ostatnie lata życia Kinga. Przedstawia jego podejście do rzeczywistości, pokojową walkę oraz bezgraniczne zaangażowanie w sprawę. Cały film dostępny jest online w serwisie VOD player.