Konfucjańskie marzenia

Confucian Dream

Dokument ukazujący żyje młodej Chaoyan, która całe swoje życie podporządkowała konfucjańskiej filozofii.

Konfucjańskie marzenia - opis

Chiny to mocarstwo, którego filarem jest system edukacyjny. Kształci się tam specjalistów gotowych działać na konkurencyjnym rynku, lecz nie wszyscy chcą takiej kariery. Kamera towarzyszy Chaoyan, która pod wpływem pism Konfucjusza zmieniła spojrzenie na świat. Tradycyjna filozofia jest dla niej podstawą alternatywnego wychowania własnego dziecka. Najbliżsi nie podzielają jednak jej poglądów.

Konfucjańskie marzenia - gdzie oglądać?

Materiał jest dostępny online na platformie VOD player.pl