Ferrante Fever - gorączka czytania

Prawdziwa tożsamość literata skrywającego się pod pseudonimem Elena Ferrente jest oficjalnie nieznana, choć kolejne książki Ferrente stają się bestsellerami we Włoszech i za granicą. Dokument „Ferrante Fever - gorączka czytania” nadaje życie powieściom tajemniczego autora.

Ferrante Fever - gorączka czytania – o czym jest film?

Elena Ferrante to jedna z najbardziej zagadkowych postaci włoskiego życia publicznego. Wielu literaturoznawców i językoznawców podejmuje próby ustalenia jej płci, wieku czy pochodzenia, a wyniki badań są ze sobą zazwyczaj sprzeczne. Jedno nie podlega wątpliwości – proza Ferrente od lat cieszy się uznaniem czytelników i krytyków. Twórcy filmu zaprosili pisarzy, wydawców, księgarzy, redaktorów i wielbicieli powieści Ferrente do dyskusji nad tożsamością autora i literackim światem wyłaniających się ze stronic jego książek.