Fałszywy trop

MISTRIAL

Eddie Rios (John Seda) jest oskarżony o zabójstwo dwóch policjantów, ale z powodu niewystarczających dowodów zostaje uniewinniony. Steve Donohue (Bill Pullman, detektyw, który dokonał jego zatrzymania, jest rozgoryczony werdyktem i w napadzie wściekłości wyciąga na sali pistolet, biorąc jako zakładników sędziego, członków ławy przysięgłej i oskarżonego. W zamian za ich uwolnienie domaga się wszczęcia ponownego procesu Riosa i dopuszczenia przedstawionych przez niego dowodów, które z powodów proceduralnych zostały wcześniej niewłączone do postępowania.