Edukacja Dee Dee Ricks

THE EDUCATION OF DEE DEE RICKS

Film jest zapisem historii Dee Dee Ricks, która po zwycięskiej walce z chorobą nowotworową zaczęła walczyć o prawa nieubezpieczonych pacjentów. Ricks zapada na raka piersi i zostaje poddana obustronnej mastektomii. Traumatyczne doświadczenia sprawiają, że rzuca pracę w funduszu inwestycyjnym i zaczyna zbierać pieniądze na klinikę onkologiczną w Harlemie, która leczy nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym pacjentów. Film w reżyserii Perri Peltz jest zapisem trzech lat, które obejmują walkę Ricks ze śmiertelną chorobą, starania o zebranie 2,5 milionów dolarów na rzecz kliniki oraz całkowite przewartościowanie jej dotychczasowego życia.