Droga ku wojnie

PATH TO WAR

Ameryka, lata 60. XX wieku. Trwa wojna w Wietnamie. Po zamordowaniu Johna Kennedy'ego prezydenturę obejmuje Lyndon B. Johnson (Michael Gambon), który od razu musi podjąć trudną decyzję. W zasadzie stoi po stronie tej części społeczeństwa amerykańskiego, które opowiada się przeciwko wojnie, ale jego niektórzy doradcy przekonują, że należy wzmocnić działania wojenne, gdyż w grę wchodzi pokonanie komunizmu. Jeden z nich, Robert McNamara (Alec Baldwin), ostrzega przed osłabieniem pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Nie zgadza się z nim Clark Clifford (Donald Sutherland), który jest za zakończeniem działań zbrojnych. Johnsonowi nie udaje się doprowadzić do zakończenia wojny. W 1968 roku rezygnuje on z powtórnego kandydowania na prezydenta.