Błyskawica

Historia wzajemnego zaufania i współpracy w ekstremalnych warunkach, czyli opowieść o produkowanym podczas okupacji niemieckiej pistolecie maszynowym „Błyskawica”. W 1942 roku w okupowanej Warszawie zrodziła się odważna i ryzykowna inicjatywa. Pod nosem Niemców, w warunkach konspiracyjnych, zaprojektowano nowoczesny pistolet maszynowy „Błyskawica” i rozpoczęto jego seryjną produkcję. Zaangażowanych było wiele osób, istniało wysokie ryzyko zdemaskowania, piętrzyły się problemy, zarówno te organizacyjne, jak i logistyczne. Szalony pomysł udało się jednak pomyślnie zrealizować. Wyprodukowano kilkaset egzemplarzy skutecznej broni, która przy poważnych brakach w zaopatrzeniu wspomogła polskich żołnierzy, walczących w czasie Powstania Warszawskiego.