Ekstremalna Alaska

sezon 5

Ekstremalna Alaska S05

Atz i Atz Lee podejmują próbę oswojenia dzikich ogierów. Podczas wiosennego spędu bydła Otto i reszta muszą zapewnić bezpieczeństwo cielakom.